SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Täfteå IK inför begränsat registerudrag

Beslut om registerutdrag

Enligt beslut från Riksidrottsmötet 2019, svensk idrotts högst beslutande organ, ska alla föreningar från och med 2020 begära in ett begränsat registerutdrag från sina anställda och alla ledare som har regelbunden kontakt med barn.

 

I våra föreningar ska inget barn utsättas för diskriminering, kränkningar eller övergrepp. Vi vet att du håller med och förmodligen är du som ledare är den första att i alla lägen skydda just dina spelare. Just därför tror vi att du har stor förståelse för varför vi nu inför att alla med ledarfunktion och styrelseuppdrag i föreningen (både befintliga och nya) ska uppvisa ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret. Att begära in registerutdrag kan ses som en liten grej, men för ett enskilt barn kan det betyda allt. Vi anser att det är viktigt för just det barnets skull.

 

Vad är ett begränsat registerutdrag och vad kan det visa?

Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor, dvs. mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån. När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa misshandel räknas inte in. Om påföljden även avser ett annat brott kommer även det brottet visas.

 

Varför gör vi det här?

 • Alla barn har rätt att idrotta i en trygg miljö.
 • Det utgör ett utökat skydd för barnen.
 • Det är en av flera åtgärder/insatser för att motverka diskriminering, kränkningar eller övergrepp.
 • Det är en självklarhet i andra verksamheter där vuxna arbetar med barn, till exempel i skolan.

Vem ska lämna in registerutdrag?

Alla anställda och övriga personer (15 år och äldre) med en ledarfunktion (tränare, hjälptränare, lagledare) som har direkt och kontinuerlig kontakt med barn (oavsett vilket lag/träningsgrupp du som ledare är engagerad i) samt personer i föreningens styrelser.

 

Hur går det till?

Nedan beskrivs hur det går till.

 

 • Gå in på Polisens hemsida för registerutdrag (klicka på länk här).
 • Fyll i blanketten.
 • Skriv ut och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift är ej möjlig.
 • Skicka in din ansökan till Polisen via e-post (inscannad eller avfotad med mobilen) eller per post. E-postadress och postadress står på blanketten.
 • Ta med utdraget till en av de tre personer som utsetts av föreningen (se nedan) och visa upp ditt registerutdrag i original. Det finns inget krav på att utdraget ska lämnas i ett oöppnat kuvert. Alternativt lämna registerutdraget till en av de utsedda personernas postadress.
 • Utsedd person noterar att du visat upp intyget och du tar intyget med dig. Om du lämnat intyget på personens postadress noteras motsvarande och registerutdraget förstörs därefter omedelbart av den utsedda personen.
 • Den information som kommer att sparas i ett register är namn och födelseår på de som visat upp registerutdraget samt det datum som står på registerutdraget. Någon information om innehåll i registerutdraget kommer inte att dokumenteras/registreras på något sätt.

Av föreningen utsedda personer

Följande personer ur Täfteå IK:s huvudstyrelse har utsetts av föreningen för att ta emot de registerutdrag ni begärt ut.

 

 • Ordförande (Henry Forsberg)
 • Sekreterare (Pär-Erik Sundström)
 • Kassör (Jan Palmquist)

Kontaktuppgifter till föreningens utsedda personer hittar ni här.

 

När ska det göras?

 • Senast den 15 juni för alla nya ledarmöter i styrelser och sektioner.
 • Senast den 30 april årligen för alla nya ledare tillhörande fotbollssektionen.
 • Senast den 30 augusti årligen för alla nya ledare inom innebandysektionen, skidsektionen samt eventuella nya ledare inom futsal.
 • Senast innan första anställningsdag för alla nya anställda i föreningen.

Alla nya ledare som ansluter till ett lag under säsongen ska uppvisa registerintyg innan ledare deltar på träning eller andra aktiviteter.

Vart tredje år ska ett nytt registerutdrag uppvisas av alla våra ledare på uppmaning av föreningen.

 

Om jag eller någon annan ledare inte vill visa upp ett registerutdrag?

Då får vi tillsammans ta en dialog om varför du eller berörd ledare inte vill det. Men grundprincipen är att alla med en ledarfunktion ska uppvisa ett registerutdrag och att inga undantag görs. Första steget är då att tillfälligt pausa engagemanget för de ledare som aktivt motsätter sig att uppvisa registerutdrag.

 

Om jag uppvisar ett registerutdrag som inte är tomt?

Med barnens bästa i främsta rummet görs en individuell bedömning om fortsatt lämplighet att vara ledare i föreningen. Beslut tas av föreningen utsedda personer.

 

Frågor

Frågor besvaras av:

 

Tack för allt arbete du som ledare lägger ner i vår förening! Du är en förebild och en trygg punkt för de barn och ungdomar du leder och för många är du sannolikt en av de viktigaste vuxna de har runt omkring sig.