Styrelse

Henry Forsberg, ordförande
Gammåkersvägen 24
907 88  Täfteå
Hem: 090-512 44, mobil: 070-573 86 99
E-post: henry@forsakringsproduktion.se

  

Jan Palmquist, kassör
Segelbåtsvägen 3
907 88  Täfteå
Hem: 090-513 97, mobil: 070-513 97 04
E-post: palmkronan@taftea.se

 

Pär-Erik Sundström, sekreterare
Öbackavägen 1
903 33  Umeå   
090-5Mobil:070-664 83 21
E-post: parerik.sundstrom@eitech.se


Mathias Strandgren, ledamot
Kvarnvägen 13
903 20  Umeå
Mobil: 070-6419212
E-post: mathias.strandgren@gmail.com

 

Roger Nilsson, suppleant (innebandy)
Marinvägen 3
907 88  Täfteå
Hem: 090-515 99, mobil: 073-053 01 00
E-post: roger.nilsson@ahlsell.se

 

Petra Berggrund, vice ordförande
Kajakvägen 7
907 88  Täfteå
Hem: 090-515 66 mobil: 076-830 24 99, 070-614 64 16
E-post: petra.berggrund@icloud.com

  

Michael Byström, ledamot (skidor)
Segelbåtsvägen 8
907 88  Täfteå
Hem: 090-514 88, mobil:070-325 84 61
E-post: michael.bystrom@vll.se

 

 

Marcus Bigren. ledamot (fotboll)

Motorbåtsvägen 84

907 88  Täfteå

Hem: 090-13 61 42, mobil: 070-669 13 09

E-post: bigren@taftea.se


Owe Oscarsson, suppleant
Fiskebyvägen 18
907 88  Täfteå
Hem: 090-510, mobil: 070-320 45 42
E-post: owe@umemail.se


Henrik Bergdahl, suppleant

Segelbåtsvägen 28

907 88  Täfteå

Hem: 090-19 78 99, mobil: 070-353 80 85

E-post: henrik.bergdahl@ubi.se


Patrik Jonsson, ledamot

Propellervägen 7

907 88  Täfteå

Mobil: 070-238 28 89

E-post: patrik.jonsson@taftea.se


Gunilla Nilsson, suppleant

Kassjö 127

905 93  Umeå

hem: 090-391 09

E-post: gunilla@kbits.se